Wedstrijdreglement Chez Pascale 2023

1. Concept van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lannoo. Deelnemers die (openbaar) een gepersonaliseerde cover plaatsen op Facebook of Instagram met de hashtag #Chezpascalecoverwedstrijd en met de vermelding van de tags @pascalenaessens en @uitgeverijlannoo, kunnen deelnemen aan de wedstrijd van 28/08/2023 t.e.m. 15/10/2023.

De drie inzendingen die door Pascale worden uitgekozen als mooiste cover ontvangen een exclusief Chez Pascale pakket t.w.v. € 150. Een pakket bestaat uit een print van de winnende cover gesigneerd door Pascale Naessens, en een pakket van Serax en RainPharma.

 

2. Looptijd en timing wedstrijd

De wedstrijd loopt van 28/08/2023 tot en met 15/10/2023, 23u59. De winnaars worden door Uitgeverij Lannoo op de hoogte gebracht.

De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. Je mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via hun social accounts. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Instagram- en Facebookpagina worden vermeld.

 

3. Prijzen

De drie inzendingen die door Pascale worden uitgekozen als mooiste cover ontvangen een exclusief Chez Pascale pakket t.w.v. € 150. Een pakket bestaat uit een print van de winnende cover gesigneerd door Pascale Naessens, en een pakket van Serax en RainPharma.

De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen.

 

4. Deelname aan de wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan door een gepersonaliseerde cover van Chez Pascale te maken met jouw foto en jouw naam. (Hoe je deze maakt lees je via https://purepascale.com/gepersonaliseerde-cover). Post je cover op Facebook en/of Instagram met de hashtag #Chezpascalecoverwedstrijd en met de vermelding van de tags @pascalenaessens en @uitgeverijlannoo.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

5. Bepalen van de winnaars

De winnaars worden op 17/10/2023 geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via Uitgeverij Lannoo. De winnaars hebben t.e.m. 31/10/2023 de tijd (na de persoonlijke verwittiging via socials) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs.
Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

 

6. Toekenning van de prijzen

Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van een partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

 

7. Privacy

Bij het (openbaar) delen van jouw gepersonaliseerde cover ga je akkoord met de privacy policy van Meta (Facebook en Instagram; https://www.facebook.com/privacy/policy/).  Jouw gepersonaliseerde cover kan ook gebruikt worden in communicatie over de winnaars via de socials van Pascale Naessens.

Je kan onze privacy policy nalezen via https://purepascale.com/privacy-cookies.

 

8. Extra voorwaarde

Noch Facebook, noch Instagram kunnen aansprakelijk worden gesteld , zij beheren evenmin de wedstrijd en de sponsoring.

 

Tielt, 24 augustus 2023